شرکت مهندسی پزشکی توسن تجهیز

مقالات

ضرورت شستشوی دستگاه هاي اندوسكوپي

ضرورت شستشو و ضدعفونی اتوماتیک دستگاه هاي اندوسكوپي اگر چه اندوسکوپی روش تشخیصی بسیار مفید و موثری است که عوارض و عواقب قابل توجهی ندارد، اما عفونت از مهمترین عوارض آنها محسوب می شود که می تواند از بیمار به بیمار توسط دستگاه اندوسکوپی و ضمائم آن مثلاً ابزار بیوپسی و امثال آن صورت پذیرد. مطالعات نشان داده ...

ادامه مطلب