شرکت مهندسی پزشکی توسن تجهیز

عفونتهای بیمارستانی در کشور ما ثبت نمی‌شود

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: متأسفانه در کشور ما هنوز نظام ثبت عفونتهای بیمارستانی نداریم و به همین علت برآورد دقیقی از این مسئله نداریم اما می‌دانیم که عامل اصلی انتقال عفونت بیمارستانی دست پزشکان و پرستاران است که باید از هر بیمار به بیمار بعدی ضدعفونی شود.

محمدآقاجانی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت:‌ عفونت بیمارستانی یکی از معضلات اصلی اداره بیمارستانها و یکی از خطرات عمده‌ای است که در تمام دنیا بیمارستانها را به چالش می‌کشد و یک تهدید مهم برای سلامت بیماران بستری و حتی سرپایی و به خصوص در بخشهای مراقبتهای ویژه است.

وی گفت: عفونتهای بیمارستانی یکی از عوامل مهم مرگ بیماران در بیمارستانها نیز هست که به وسیله انتقال میکروارگانیسم های مقاوم به درمان از یک بیمار به بیمار دیگر به خصوص از طریق دستگاه تنفسی صورت می‌گیرد.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: در همه دنیا مهمترین اقدامی که برای کنترل عفونتهای بیمارستانی انجام می‌شود، قبل از هر کاری ثبت و شناسایی موارد انتقال عفونت است، کاری که متأسفانه در کشور ما انجام نمی‌شود. ما در کشور نظام ثبت عفونت بیمارستانی نداریم یا دقیق بگویم نظام ثبت علمی و کارآمدی برای ثبت عفونتهای بیمارستانی نداریم.

آقاجانی ادامه داد: به همین علت در حال تدوین پروتکل ثبت عفونتهای بیمارستانی در کشور هستیم که با ابلاغ آن به تمام بیمارستانهای دولتی و خصوصی و ثبت دقیق این عفونتها بتوانیم برآورد دقیقی از این مسئله در کشور داشته باشیم و محل های آسیب را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم تداخلات لازم را برای اصلاح این مسئله برنامه‌ریزی کنیم.

وی گفت:‌ تجربه جهانی نشان می‌دهد که مهمترین عامل انتقال عفونت در بیمارستانها دست پزشک و پرستار و همراهان است که از یک بیمار به بیمار دیگر می‌تواند عفونت را منتقل کند بنابراین مهمترین اقدام، نصب دستگاه های استرلیزاسیون دست است که خوشبختانه اکنون در تمام بخشهای بیمارستانی و مراکز درمانی کشور و به ویژه در بخشهای ICU این دستگاه ها نصب شده است و باید با ‌آموزش مناسب به پرسنل فرهنگ ضدعفونی کردن دست را از هر بیمار به بیمار بعدی گسترش دهیم.

معاون وزیر بهداشت افزود: اگر فرهنگ ضد عفونی کردن دستها از هر بیمار به بیمار دیگر در پزشکان و پرستاران نهادینه شود تا حد زیادی از شیوع انتقال عفونت بیمارستانی کم می شود با این حال شاه بیت کنترل عفونتهای بیمارستانی ایجاد نظام ثبت عفونت بیمارستانی است که متأسفانه چون فعلاً نظام ثبت نداریم نمی‌توانیم برآورد دقیقی از این مسئله در کشور داشته باشیم.

آقاجانی اضافه کرد: در زمان حاضر کمیته عفونت بیمارستانی در اکثر بیمارستانهای کشور اعم از دولتی و خصوصی تشکیل شده است و روند انتقال عفونتهای بیمارستانی در کشور رو به کاهش اشت.دستگاههای استرلیزاسیون و لوازم پزشکی و جراحی نیز در همه بخشها نصب شده است و البته در تلاشیم تا دستگاههای جراحی را در مراکز قدیمی نوسازی کنیم.