شرکت مهندسی پزشکی توسن تجهیز

عدم ضدعفوني صحيح دستگاه اندوسکوپي در مراکز درماني

عدم ضدعفوني صحيح دستگاه اندوسکوپي در مراکز درماني

گروه سلامتاگر اخيرا  براي اهداي  خون به سازمان انتقال  خون مراجعه  کرده باشيد،  در کمال  تعجب متوجه مي شويد  که در کنار  سوالا تي مثل  ارتباطات  جنسي،  سفر به کشورها يا مناطق خاص (مثل  تايلند،  عراق،...) يا اعمال  جراحي  و دريافت  خون اهدايي،  سوال جديدي  به ليست اضافه  شده است تحت عنوان: آيا در چند ماه گذشته آندوسکوپي  انجام داده ايد؟چرا انجام اندوسکوپي  اينقدر  پروسه  پرريسکي  شناخته شده است؟ چرا احتمال  مي رود که کسي که اندوسکوپي  کرده، مي تواند  ناقل  ويروس هايي مثل هپاتيت B و HIV (بيماري  ايدزباشد تا حدي که از پذيرش  خون ايشان به عنوان خون سالم  خودداري  مي گردد؟ 
سعيد اميري  کارشناس  تجهيزات  پزشکي  در گفت وگو  با مردم سالا ري  2 دليل  اصلي را  براي اين امر  مطرح مي کند اول اين که دستگاه هاي اندوسکوپي  لا زم است به طور  صحيح و دقيق،  شستشو و ضدعفوني  گردند  که متاسفانه  به خاطر  مشکلا ت ذيل  اين امر  ندرتا در ايران  انجام مي شود:
- تراکم  بيمار  و عدم فرصت  کافي براي انجام شستشو  و ضدعفوني بين دو بيمار  به ويژه  در بيمارستان هاي دولتي- دانشگاهي  و بيمارستان هاي تامين اجتماعي و حتي  بيمارستان هاي نظامي.
توضيح  اين که يک  سيکل  کامل شستشو و ضدعفوني  حداقل 15 دقيقه به طول  مي انجامد.
- ترس  پزشکان  از خراب  شدن دستگاه ها به دليل  شستشو و ضدعفوني  مکرر و هزينه هاي تعميرات ناشي از آن
- عجله  پزشکان  براي انجام  سريع تر  بيماران  و تمام شدن  کارشان  و مراجعه  به مطب  يا بيمارستان ديگر
- دستي بودن  اکثر شستشو ضدعفوني ها و عدم استفاده  از ماشين

نظرات کاربران

  • سعید پناهی
  • خبر جالب و مفیدی بود.
  • سعید پناهی
  • خبر جالب و مفیدی بود.
  • سعید پناهی
  • خبر جالب و مفیدی بود.

ارسال نظرات

-->