شرکت مهندسی پزشکی توسن تجهیز

چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

 با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري- معاونتهاي بهداشت ، درمان و غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- مركز مديريت بيماريها- مركز سلامت محيط و كار- مركز مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني- مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان- دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سلامت - سازمان غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی تهران- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- سازمان تامين اجتماعي- سازمان حفاظت محيط زيست- شهرداري تهران- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- آزمايشگاه مرجـع سلامت و انجمن كنترل عفونت ، در تاريخ27 و 28 دی ماه 1393 درمرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود .

 

لینک وب سایت